نمایندگی ها و مراکز فروش ( گروه تولیدی و پخش کیمیا )


۱- اسلام آباد غرب – بازار بمبئی – آقای محمدی
۲- اراک – خیابان جانبازان – پاساژ امیر کبیر – طبقه همکف – منسوجات کاوه – آقای کاوه – تماس ۰۸۶۳۲۲۴۳۰۱۸
۳- اسلام آباد غرب – بلوار معلم – ساختمان هارون آبادی – ۰۸۳۴۵۲۴۱۲۶۶

۴- کرمانشاه – سبزه میدان به سمت بازار اسلامی – آقای ابراهیمی – ۰۹۹۱۳۹۸۱۶۷۶

۵-کرمانشاه – سبزه میدان به سمت بازار اسلامی – آقای گرم سخن – ۰۹۳۳۲۵۰۲۰۰۱

۶- کرمانشاه – سبزه میدان – آقای کلانتری – ۰۹۱۸۴۷۱۷۲۶۰

۷- ایلام – خ ۲۲ بهمن – آقای زارعی – ۰۹۱۸۸۴۱۷۰۵۰

۸- استان بوشهر – شهرستان کنگان  – آقای کمرخانی – ۰۹۱۸۹۲۳۳۳۷۰