شعب گروه تولیدی و پخش کیمیا


 

1- اسلام آباد غرب – بازار بمبئی – آقای محمدی

۲- اراک – خیابان جانبازان – پاساژ امیر کبیر – طبقه همکف – منسوجات کاوه – آقای کاوه – تماس ۰۸۶۳۲۲۴۳۰۱۸

۳- اسلام آباد غرب – بلوار معلم – ساختمان هارون آبادی – ۰۸۳۴۵۲۴۱۲۶۶

20

تعداد اعضا

2

تعداد تولیدی

5

تعداد نمایندگی

8

تعداد ویزیتور